Projekt UE - Beautymedica Katowice

Projekt UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest wdrożenie znacząco ulepszonych usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii w celu dostosowania się do światowych trendów poprzez zastosowanie nowoczesnych innowacyjnych urządzeń. Ze względu na rosnące potrzeby klientów, firma planuje również poszerzenie swojej oferty tworząc strefy zdrowia i relaksu poprzez wprowadzenie nowych usług w zakresie masażu i rehabilitacji. Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla działania 3.2 zakłada wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wartość projektu: 822 738,00 PLN

Wartość dofinansowania: 640 560,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

fundusze europejskie